Szabad Iskola

402

Szabad Iskola

Nincs hozzászólás a(z) Szabad Iskola bejegyzéshez

 Az angliai Leistonban működő Summerhilli Szabad Iskola egy reformpedagógiai kezdeményezés.

Az iskolában a kezdetektől fogva nem volt kötelező az órák látogatása, és az iskolában egy széles jogkörű közös tanár-diák önkormányzat működik. Alexander Sutherland Neill alapította 1921-ben. Az iskola az 1960-as években vált híressé. A summerhilli iskola a tekintélyellenes nevelés megtestesítője, és mint ilyen, heves viták kereszttüzébe került.

A bentlakásos iskolában minden szombat este összegyűlnek a gyerekek és az iskolában dolgozó felnőttek. A gyűlés megbeszéli az iskolaközösség minden ügyét, és többségi szavazással dönt a törvényekről és büntetésekről. Az iskola minden tagjának – a hatéves gyerektől az igazgatóig – egyforma szavazati és megszólalási joga van, és a meghozott törvények és büntetések is ugyanúgy mindenkire érvényesek.

Neill az iskolarendszer alapjait tette kérdésessé: a nevelés céljait, annak morális tartóoszlopait: a fiatalok szabad szexualitását a házasság intézménye és a szexuális elnyomás helyett, a vallást, az intézményeket: az egyházat, a hadsereget, az iskolát. Az értékrendszert: az iskolai sikert, a képzést, a kultúrát, a szociális státust, a nevelő tekintélyét és módszereit, ezen belül elsősorban a büntetéshez való jogot. A büntetést, félelemkeltést, a büntetéssel való fenyegetést nemcsakhogy haszontalannak és károsnak, hanem egyenesen bűnnek nevezte.

A társadalom, amelyet Neill a fennálló helyett elképzelt elsősorban az egyéni szabadságra, az emberi egyenlőségre építene, a közösségi önigazgatásra, amelyek összességét Neill demokráciának nevezte, szemben a társadalomra ma jellemző fő vonással, amely szerinte az uralomvágyra épül, amely kifejeződik a társadalom legfontosabb tartópilléreiben: Tekintélyben, hatalomban, a jogban a büntetésre, erőszakra.

About the author:

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top