BÓLY, ahol nem várják a csodát

70

BÓLY, ahol nem várják a csodát

Nincs hozzászólás a(z) BÓLY, ahol nem várják a csodát bejegyzéshez

Manapság, ha egy újságcikk egy település önkormányzatának tevékenységével foglalkozik, akkor a rutinos újságolvasó már elõre felsóhajt: megint egy botrány, visszaélés, korrupció, vagy az együttélés alapvetõ szabályait megsértõ eseményrõl kap tájékoztatást. Jelen esetben egy örömteli kivételrõl tudok beszámolni, olyanról, amikor valami épül, mûködik, és nem utolsó sorban a közösség, az ott lakó emberek kényelmét, sõt érdekeit szolgálja.

Pécs és Mohács között található Bóly, egy megközelítőleg négyezer lelket számláló város ahol az önkormányzat egy példaértékű fejlesztést hajtott végre. Erről adott készséggel, és nagy türelemmel tájékoztatást Hárs József polgármester.
– A város kábel TV rendszere elavult, és az önkormányzat a felújítás mellett döntött, de úgy, hogy a lehető legjobb rendszert hozza be a városba, aminek következtében kiépítettük az optikai hálózatot, így a 100 megabites üvegszálas hálózati elérése mindenki számára lehetővé vált. Három év alatt több mint 1600 végpontot építettünk ki, azaz minden ingatlan bekapcsolható a rendszerbe. Aki igénybe veszi a szolgáltatást, az különböző csomagok közül választhat.

– Nyilván más szolgáltatásra tart igényt egy vállalkozás, és másra egy családok.
– Aki bekapcsolódik a rendszerbe az háromféle lehetőség közül választhat: kap egyszer egy internet és egy telefon szolgáltatást, illetőleg a digitális Tv több csomagja közt választhat. A Tv csomagot minden család egyénileg megválaszthatja itt a pénztárca és az érdeklődés a döntő tényező. Ugyanez mondható el az internet szolgáltatással kapcsolatban is, mert a szolgáltató képes az egyéni igények kielégítésére, például szülői kérésre időben korlátozhatja az internet használatot.

– Tudomásunk szerint a telefonálás is olcsó Bólyon.
–  Ezer forintos díjért a városon belüli korlátlan telefonhasználat biztosított.
A hálózat már évek óta működik és a visszajelzések igazolják az előzetes reményeket.
A fiatalabb generációk számára a technika kezelése nem okozott gondot, az idősebbek számára tanfolyamokat szerveztek, és elmondható, hogy már ők is intenzív használói a rendszernek. Ez többek között azt is eredményezi, hogy a lakosság számára a közérdekű információkat a televízión keresztül, úgynevezett információs csíkon tudják eljutatni.
A rendszer lehetővé teszi azt is, hogy bizonyos kérdésekről otthon a távirányító segítségével szavazzon a választó.

– A kiépített rendszer vonzó a vállalkozások számára – mondja Hárs József, –  hiszen a városban létező ipari park egyes cégei előszeretettel használják a hálózatot. Van olyan cég, ami a vezérlő, és a felügyeleti rendszerét már hozzáillesztette a kiépített hálózathoz.
Nem csak a vállalkozások számára hasznosítható az új technológia, hanem a város szerves részévé válik a kistérségben kiépülő biztonsági kamera rendszernek is.

– A rendszer tehát sok mindenre alkalmas.
–  Az előnyöket hosszan sorolhatnám, de a legfontosabb talán az, hogy szinte korlátlanul fejleszthető, mert a kihasználtsága meg csak kb. 5%-os! Tervbe vettük egy olyan egészségügyi csomag létrehozását, ahol a háziorvossal otthonról lehet felvenni a kapcsolatot, és a személyre szóló információk elektronikus úton tudnak eljutni az orvostól a páciensig és vissza.

A városban történő hálózat fejlesztés egyedülálló, de nem csak ez a példaértékű, hanem az is, hogy létezik és működik egy olyan önkormányzat, amelyik képes hosszú távra gondolkodni, és ahol az egyéni érdekeket felülírja a közösség érdeke, és a választott városvezetés felvállalja a fejlesztéssel járó feladatokat.
A polgármester úr elmondása szerint a fejlesztés megkezdése előtt készítettek egy üzleti tervet, majd ez alapján indították meg a beruházást, és úgy számolják, hogy a befektetett összeg hat, nyolc év alatt térül meg, úgy, hogy az előfizetési díjak kiszámításánál az egyén szociális helyzetét is figyelembe vették. A város méltán lehet büszke a kiépített informatikai rendszerére, de úgy gondolom, hogy legalább ennyire követendő példa a városvezetés nyitottsága, és együttműködési szándéka az érdeklődőkkel.
Lehőcz Róbert

Oktatási intézmények
Már az óvodában kétnyevű oktatás biztosított. A program folytatódik az általános iskolában. Az általános iskolán belül működik a zeneiskola és művészeti iskola, melynek 247 tanulója 5 zenei tanszak és 4 művészeti irány közül válogathat. A zeneiskola 8 településről fogad gyerekeket.
A 470 főt oktató szakközépiskolában és szakképzőben szintén kiemelt szerepet kapott a nemzetiségi nyelv oktatása, melyhez társul a német nemzetiségi diákotthon.
Asztalos, kőműves, dísznövénykertész – virágkötő, egészségügyi gondozó és kisvállalkozói ügyintéző szakok választhatók.

Közösségi élet
A közösségi élet központja az Erzsébet Vigadó, mely klubmozijával, klub- és kiállító termeivel szolgálja Bóly és térsége lakosságát. Itt működik a kulturális egyesület, összefogja a település 5 énekkarát, fúvószenekarát, tánckarát, és egyéb civil szervezeteit, pl. csillagász klub, filmklub, idősek klubja stb.
A könyvtár 1999-ben költözött a település legrégibb műemléki épületébe, a Batthyány-magtárba. Ugyanezen épület emeleti helyiségei adnak helyet a helytörténeti és néprajzi kiállításnak.
2005-ben került átadásra az Ifjúsági Ház, ahol internetes kávéház, klubhelyiségek biztosítják a fiatalok találkozását, kultúrált időtöltését.
A bólyi Kastélyparkban 2 futball-, 2 kézilabda-, 3 tenisz- és atlétikai pálya kiváló lehetőség a sportolásra.

Szociális és egészségügyi intézmények
Az Idősek Gondozási Központja 47 főnek biztosít intézményen belüli teljes ellátást. Tevékenységéhez kapcsolódik az idősek nappali ellátása, valamint a körzeti házi gondozói szolgálat, szociális étkeztetés biztosítása, működtetése. 2006-tól tevékenysége bővült kistérségre kiterjedő jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és a fogyatékkal élőket segítő támogató szolgálattal.
A Fogyatékos Személyek Otthona megyei fenntartású intézmény, mely 270 szellemi és értelmi fogyatékos gyermek teljes ellátását, gondozását biztosítja. A településen belül három lakóházat hozott létre, melyben a kevésbé sérült gyerekek bekapcsolódva a település életébe aktívan töltik el felügyelet mellett idejüket.
A Gyermekjóléti Szolgálat 18 település társulásaként látja el a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat pszichológus segítségével.
A Családok Átmeneti Otthona 35 férőhellyel a térség nehéz helyzetbe jutott családjainak nyújt átmeneti elhelyezést.

Az Egészségügyi Centrum a házi, felnőtt és gyermekorvosi szolgáltatáson kívül 10 település fogorvosi ellátását biztosítja. Az itt működtetett kislabor, fizikoterápia és a Mohácsi Kórház szakellátással együtt jól segíti a térség egészségügyi ellátását. A 28 településre kiterjedő hétközi és hétvégi ügyelet feltételei is itt vannak megteremtve.

About the author:

Leave a comment

Back to Top