ALAPVETÉSEK A TÁRSADALOMRÓL

08-03-seres-tuntetes

ALAPVETÉSEK A TÁRSADALOMRÓL

Nincs hozzászólás a(z) ALAPVETÉSEK A TÁRSADALOMRÓL bejegyzéshez

A gondolkodó ember számára a XX. század történéseinek legfőbb tanulsága lehet, hogy az a harc, amit egymás ellen és az anyagi világ alapvető törvényeit figyelmen kívül hagyva a természet ellen vívtunk (és vívunk még ki tudja meddig) csak az egyén és az emberi társadalom egészének vereségével végződhet. Kérdés, hogy ez a harc kiiktatható-e a társadalmi kapcsolatokból.

Átprogramozható-e a társadalom oly módon, hogy a harc a közjót szolgáló versennyé szelídüljön?

A társadalmi békét nem harccal, védelemmel kell létrehozni és fönntartani, hanem a célok, vágyak azonosításával már akkor, amikor azokra az igények megszületnek, mielőtt még az érdekek ellentétei kialakulhatnának.
Ahhoz azonban, hogy a „másik út” hatni tudjon, és az azt felvállaló csoport a választások során a győzelem esélyével indulhasson, alulról kell építkezni. Ez az építkezés már elkezdődött. Sokan vannak, akik a közjó eszményével azonosulni tudnak, és az új politikai struktúra létrehozása érdekében áldozatokra is hajlandók. Fölöttük védőernyőként megjelent az SMS (Seres Mária Szövetségesei), mely a hagyományos pártszerveződésektől gyökeresen eltérő módon igyekszik az egyéni kezdeményezéseket összefogni és érvényesülésüket segíteni.

A változásra itt a lehetőség:
2014. április 6.

• Előzmények
Seres Mária 2009-ben népszavazást kezdeményezett arról, hogy a képviselők számla nélkül ne kaphassanak költségtérítést. Számoljanak el ezzel ők is, ahogy mindenki más az országban. 605 000 támogató aláírást gyűjtött össze. Az országgyűlés átnevezte a juttatást, ráadásul meg is emelte, így játszotta ki – törvénytelenül – a Népszavazást, amit végül nem írtak ki. Egyetlen politikusi kiváltság sem szűnhetett meg, pedig több mint fél millió ember kérte.
Seres Mária 2013-ban megkereste támogatóit, a régi „szövetségeseit”, hogy a 2014-es országgyűlési választásokon jelölteket indítsanak egy új szervezet, a Seres Mária Szövetségesei – SMS – támogatásával.

• Miben hasonlít az SMS a jelenlegi pártokra?
Semmiben. Nincs központi szervezete, és nem sorolható be a hagyományos pártok közé.

• Milyen pártokhoz áll közel az SMS?
Egyikhez sem. Az SMS azt is jelenti: SEM EGYIK – SEM MÁSIK. Az SMS jelöltjei nem pártérdekeket, hanem ügyeket képviselnek. Viszont készek az igazi ügyek érdekében együttműködni másokkal.

• Miért fontos az egyszerűség?
Az SMS jelöltjei és támogatói – a szövetségesek – azt szeretnék, ha minden magyar állampolgár értené és követni tudná a jogszabályokat külön szakemberek bevonása nélkül is, és hogy felelősen tudjon dönteni a saját életéről.
• Mit tenne az SMS a választás után?
Az SMS nem vágyik hatalomra. Támogatói, jelöltjei azon vannak, hogy a társadalmi egyetértést valamint az együttműködést szolgálják.

• Kikre számít az SMS?
Azokra, akik úgy gondolják, hogy a hatalom megszerzéséért és megtartásáért folyó háború nem szolgálja a társadalom érdekeit. Azokra, akik a parlamenti ellenségeskedés szítása helyett valóságos közügyeket kívánnak megoldani.

• Mit gondol az SMS a társadalmi felelősségről?
Mindennapi életünkben mindannyian felelősek vagyunk a cselekedeteinkért. Akik bennünket képviselnek, ugyanúgy nem háríthatják át, nem kenhetik másra a felelősséget.

• Milyen jelölteket támogat az SMS?
Azokat, aki nem hatalmat akarnak, hanem szolgálatot vállalnak. Az SMS számára nem az iskolázottság vagy a politikai jártasság fontos. Olyanokat szeretnénk támogatni, akik bátran kiállnak a közügyekért. Akik nem mindentudók, de nem is távolodtak el a hétköznapi emberek világától. Akik képesek az együttgondolkodásra és együttműködésre.

• Miért tartja fontosnak az SMS a 2014. évi választásokat?
Az elmúlt 24 évben egyre szűkítették a népszavazás lehetőségeit. Erre lényegében már csak egy lehetőség maradt: a választások alkalmával. Ezért úgy gondoljuk, hogy most tavasszal egy olyan népszavazáson veszünk részt, ahol arra a kérdésre kell választ adnunk, kívánjuk-e a változásokat, a társadalmi együttműködést és a békességet.

About the author:

Leave a comment

Back to Top